Voor wie is PMKT?

PMKT is er voor alle kinderen/jongeren die vastlopen in de ontwikkeling. Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen in het leven van een kind/jongere, die ervoor zorgen dat het kind/de jongere vastloopt.

Ook kunnen er op andere manieren traumatische gebeurtenissen voordoen, die impact hebben op het leven van het kind/de jongere. Gebeurtenissen uit het leven van het kind/de jongere, die voor het kind/de jongere moeilijk is om zonder hulp te verwerken.

PMKT zorgt ervoor dat kinderen zich bewust worden van hoe ze denken en hoe ze doen en aan de hand daarvan leren zij hiermee omgaan en accepteren hoe ze denken en hoe ze doen.

Waar kinderen/ jongeren zoal tegenaan kunnen lopen:
* Gescheiden ouders;
* Ziekte;
* Overlijden;
* Autisme;
* ASS;
* AD(H)D;
* Faalangst;
* Onzekerheid;
* Pesten

Telefoonnummer

Adres

Fonteinland 7C-11; 8913 CZ, Leeuwarden

Sinds 2017 biedt Petra PMKT psychomotorische hulp en ondersteuning aan kinderen/jongeren
"Er bestaan geen ouders die niet heimelijk in hun kinderen iets bijzonders zien. En ze hebben gelijk, de mogelijkheden zijn onbeperkt."
(Godfried Bomans)