Methodes

Als PMKT'er heb ik verschillende methodes die ik kan inzetten.

Griefelen

Griefelen is het proces om van spanning te komen tot ontspanning. Van een ontregeling naar een (hernieuwd) evenwicht. Het Griefel programma ondersteunt kinderen hierbij. Het programma biedt handreikingen om het vermogen tot zelfregulatie op alle gebieden te ondersteunen, denk aan gedrag, emotie en hechting.

Jonge kinderen (2,5 - 7 jaar) kunnen op deze manier leren om de stress van alledag beter aan te kunnen. Jonge kinderen weten zich soms geen raad wat ze gewaarworden in hun lichaam, wat het doet met hun energieniveau en ze hebben vaak nog niet voldoende taal om op een adequate manier te kunnen communiceren. Dat kan invloed hebben op de cognitieve, sociale- en de emotionele ontwikkeling.Het Griefel programma geeft hen handvatten om de gewaarwordingen te leren (her)kennen, hier taal voor te ontwikkelen en om van de (bij de gewaarwordingen behorende) spanning te komen tot ontspanning. Dit alles met een voor hen vertrouwde volwassene, waardoor de hechting versterkt wordt.

In het leerproces is een belangrijke rol weggelegd voor:
* (h)erkennen van de zintuigen
* het leren (h)erkennen van de gewaarwordingen (signalen die het lichaam geeft)
* de vertaling van gewaarwordingen in gevoelens en lichaamssensaties (betekenisgeving)
* leren om de gewaarwordingen toe te laten en te verdragen
* leren dat gewaarwordingen en emoties veranderen, niet hetzelfde blijven
* het verkrijgen van taal voor al het bovenstaande
* actieve manieren om zelfstandig van spanning naar ontspanning te kunnen komen

 

Kidzkr8

Kidzkr8 training is er voor alle kinderen. De Kidzkr8 training is een weerbaarheidstraining waar kinderen leren op een stevige manier te staan, om te voelen waar hun grenzen liggen en om duidelijk en op een assertieve manier te vertellen wat ze willen.Gezins PMT

Psychomotorische gezinstherapie is een ervaringsgerichte therapie voor gezinnen en maakt gebruik van bewegingsgerichte en lichaamsgerichte werkvormen uit de psychomotorische therapie. Gezinnen kunnen door te doen en te ervaren in het hier en nu (enactment) aan voor hen belangrijke gezinsthema's werken. Het kenmerkende van psychomotorische gezinstherapie is dat gezinsleden niet zozeer met elkaar hoeven te praten over zorgen die er zijn, maar met elkaar in actie komen door het doen van diverse werkvormen. Op deze manier kunnen ze nieuwe ervaringen op doen en oefenen met alternatieve en meer helpende manieren van omgaan met elkaar. 

Psychomotorische gezinstherapie is een combinatie van psychomotorische therapie en systeemtherapie. 

De onderwerpen die in een Rots en Watertraining aan bod komen zijn onder andere:
* stevig staan, centreren, gronden en ademhaling
* het leren lezen van lichaamstaal
* het herkennen en aangeven van eigen grenzen en die van anderen
* kiezen voor jezelf en je desnoods afsluiten van groepsdruk (de Rots kwaliteit)
* je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de Water kwaliteit)
* zelfvertrouwen
* zelfreflectie (terugkijken op jouw gedrag en het effect daarvan op anderen)
* zelfbeheersing

Telefoonnummer

Adres

Fonteinland 7C-11; 8913 CZ, Leeuwarden

Sinds 2017 biedt Petra PMKT psychomotorische hulp en ondersteuning aan kinderen/jongeren
"Er bestaan geen ouders die niet heimelijk in hun kinderen iets bijzonders zien. En ze hebben gelijk, de mogelijkheden zijn onbeperkt."
(Godfried Bomans)